Реклама
Цікаво

Допустимі напруги при вигині  Допустимі напруги при вигині Як видно з табл. 3.1, скло має високу міцність на стиск, і значно меншу на розтяг і вигин. Тому для розрахунку несучої здатності конструкцій зі скла необхідно знати величину допустимих напружень при згині, яка для скла не є постійною, як у багатьох інших матеріалів, а змінюється за величиною в залежності від наступних факторів: тривалості дії навантаження; схеми спирання скла: по контуру з 4-х сторін, або з 2-х (3-х) сторін; жорсткості закріплення його на опорі; співвідношення довжини і ширини Враховуючи особливі властивості скла при розрахунку на міцність, навантаження за характером поділяються не лише по тривалості дії, але і на експлуатаційні і руйнують. До експлуатаційних відносяться: вітрова та снігова навантаження, навантаження від скупчення людей і власної ваги. До руйнівним відносяться температурні і ударні - навантаження, викликані різними ударами або вибуховою (ударної) хвилею. Скло, що випробували експлуатаційне навантаження протягом тривалого часу, має значно більше низькою несучою здатністю в порівнянні зі знову встановленим склом. Так при розрахунку на короткочасні навантаження, до яких можна віднести вітрові, величина допустимих напружень при згині скла може бути прийнята рівною 60 - 70 мПа. А при тривалих навантаженнях, до яких можна віднести власну вагу, це значення слід приймати рівним приблизно 30 мПа. Величина допустимої напруги може бути обрана з таблиць або графіків відповідно до рис. 3.5 {9] у залежності від виду навантаження, способу кріплення і співвідношення сторін.

Допустимі напруги при вигині

З рис. 3.5 добре видно, що на несучу здатність скла впливають такі фактори, як спосіб його кріплення і співвідношення сторін (при чотиристоронньому закріплення). Допустимі напруги при вигині можуть бути також визначені на основі розрахункових напружень в момент руйнування з урахуванням коефіцієнта запасу міцності, величина якого залежить від виду навантаження, способу закріплення скла і співвідношення сторін. На підставі значень руйнівного навантаження, що задається досвідченим шляхом (до моменту, коли 95% стекол витримують її), розраховуються напруги в момент руйнування. У табл. 3.2 наведені значення допустимих напружень при згині і коефіцієнтів запасу міцності для звичайних, ламінованих і загартованих стекол. Коефіцієнт запасу міцності вибирається на підставі функціонального призначення будівлі, з урахуванням експлуатаційних факторів невизначеності і ризику. Запас міцності загартованих стекол, як правило, приймається нижче, ніж у звичайних. Допустимі напруги при вигині^ 25 МПа.

Допустимі напруги при вигині

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт