Реклама
Цікаво

ЕОМ в будівельній техніці  ЕОМ в будівельній техніці

ЕОМ в будівельній техніці

ЕОМ знаходить здебільшого застосування в галузях будівельного проектування, виробництва будівельних робіт і в сфері отримання інформації. Так як розвиток комп'ютерної техніки прогресує дуже швидко і машини та програмне забезпечення стають все більш продуктивними, то ЕОМ в будівельній техніці набуває все більшого значення. 21.1. Будівельне проектування При будівельному проектуванні в області надземного будівництва, інженерного будівництва, підземного, дорожнього та ландшафтного будівництва застосовуються в основному програми CAD (Computer Aided Design). Вони дозволяють виготовлення ПЛАНІВ з розмірами, штрихування та інші види інформації, які необхідні працівникам, зайнятим на будівельному майданчику (ріс.21.1). Часто програма знаходиться в мережевій системі на центральному комп'ютері (сервері), до якого мають доступ з комп'ютерів на своїх робочих місцях всі співробітники (клієнти). Комп'ютерне креслення дозволяє в порівнянні з ручним кресленням легко змінювати креслення і маніпулювати кресленнями, наприклад, повертати креслення, отримувати відбите зображення і копіювати цілі будівельні конструкції, відрізки будівництва або поверхи. Особливо економічними є програми CAD при завданні висот в будівлі та отриманні тривимірного зображення. За допомогою відповідних

ЕОМ в будівельній техніці

програм (кажуть при цьому про тривимірних програмах 3D) з планів можна отримати або розрахувати: З допомогою особливо продуктивних програм CAD замовник може ходити по його проектованого будинку і розглядати його з будь-яких сторін (рис. 21.5). 3-D фільми та відеотехніка замінюють побудова макетів. Визначення вартості будівельних споруд-женні проводиться за допомогою програм AVA (визначення обсягів необхідних матеріалів та обсягів робіт та розрахунки вартостей). Для визначення необхідних матеріалів зі списком обсягів робіт є стандартизовані тексти, забезпечені ключовими номерами по книзі стандартних робіт (StLB). ПРОПОЗИЦІЇ можуть порівнюватися на спеціальному сайті, Дзеркало цін, і далі можна робити відповідний вибір. Встановлені в завданні умови

ЕОМ в будівельній техніці

договору, вартість одиниць вимірювання та обсяги робіт для кошторисних розрахунків утворюють основу для автоматизованого контролю рахунків. Під час виробництва будівельних робіт в будь-який час може бути проведений контроль обсягів та вартості. У книзі приміщень документується вся інформація, однозначно відноситься до якого-небудь приміщення. За допомогою ПРОГРАМ СТАТИКИ визначаються мають місце в будівельному спорудженні навантаження і необхідні для їх сприйняття розміри будівельних конструкцій у спорудах надземного і підземного будівництва, а також інженерного будівництва, наприклад в градирнях, трубах промислових підприємств. Складні будівельні конструкції розраховуються за допомогою математичних методів (наприклад, методом кінцевих елементів), які неможливо використовувати без застосування ЕОМ. За допомогою програм для розрахунку теплозахисту будівлі отримують величини потреби в теплі шляхом порівняння тепловтрат і теплопоступленій (рис. 21.6). Для розрахунків і оптимізації будівельних конструкцій є каталоги будівельних матеріалів і виробів з можливістю простого вибору потрібних матеріалів та елементів. У документі, що підтверджує потреби в тепловій енергії будівлі, енергетичному паспорті наводяться розрахункові дані. Додатково може бути графічно представлено температурне поле та розподіл тисків диффундирующего водяної пари в конструкції і розраховані кількості конденсаційної вологи та температури на її поверхні. Спеціальні програми CAD для інженерних споруд крім планів, фасадів і розрізів можуть створювати АРМАТУРНІ і опалубних ПЛАНИ і пов'язані з ним СПЕЦИФІКАЦІЇ МЕТАЛУ та арматурний каркас (рис. 21.6).

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт