Реклама
Цікаво

Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроаккуллуліруюшіе електростанції (ГАЕС). Частина 2  Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроаккуллуліруюшіе електростанції (ГАЕС). Частина 2 Підземний машинний зал призначається для розміщення та обслуговування основного гідросилового обладнання (гідротурбін, генераторів, що підвищують трансформаторів) (рис 2.101).

Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроаккуллуліруюшіе електростанції (ГАЕС). Частина 2

Розміри підземних машинних залів ГЕС і ГАЕС визначаються розмірами основного гідросилового і гідромеханічного устаткування. Істотний вплив на габарити підземних машинних залів надають інженерно-геологічні умови району будівництва: у несприятливих умовах проектувальники змушені зменшувати проліт вироблення, що, у свою чергу, веде до зміни потужності та розмірів основного енергетичного обладнання або до збільшення числа агрегатів при заданій встановленої потужності станції. Крім інженерно-геологічних умов, на габарити підземного машинного залу впливає розміщення силових трансформаторів і затворів на турбінних водоводах. Відповідно до прийнятої класифікації, підземні машинні зали поділяються на дві основні групи: 1. в машзалі розміщуються тільки гідроагрегати. Силові трансформатори виносять на поверхню землі, або розміщують під землею в окремій камерної виробці; затвори на енергетичних водоводах суміщають з водоприймача або також розміщують в окремих приміщеннях; 2. в машинному залі встановлюють силові трансформатори або затвори на підвідних водоводах, або разом і те, й інше. Перехідним варіантом між поверхневою і підземною компонування є напівпідземним машинний зал, що виконується у вигляді траншеї в скельних породах. Зверху траншея перекривається або залізобетонним склепінням з зворотним засипанням кам'яною накидкою, або металевими фермами (рис. 2.102). Таке розташування дозволяє використовувати несучу здатність скельного масиву, зменшити обсяг бетону та залізобетону за рахунок використання несучої здатності скельного масиву, полегшити ведення будівельно-монтажних робіт, скоротити трансформаторні комунікації, виконати значну частину земляних робіт відкритим способом. Приміщення силових трансформаторів призначені для розміщення підвищують трансформаторів. По можливості ці виробки повинні розташовуватися якомога ближче до машинного залу і сполучатися з ним кабельними тунелями або шахтами. Наземне або підземне розташування трансформаторів визначається відстанню від машинного залу до поверхні землі

Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроаккуллуліруюшіе електростанції (ГАЕС). Частина 2

При видаленні гідрогенераторів від трансформаторів, вимірюваному першими сотнями метрів, відбуваються великі втрати електроенергії при її передачі. У цьому випадку для встановлення трансформаторів проектують окремі камерні вироблення, сумірні за розмірами з габаритами машинного залу (мал. 2.103). Силові трансформатори можуть розташовуватися не тільки в окремих виробках, але і у верхній частині низового зрівняльного резервуара, у спеціальних нішах в скельному масиві, що прилягає до машинного залу, під підлогою машинного залу між генераторами. Приміщення затворів розташовують за глибинним водоприймачем, зрівняльним резервуаром, перед машинним залом на енергетичних водоводах, за машинним залом на відсмоктувальних трубопроводах (див. рис 2.95). Ці вироблення з'єднуються з поверхнею за допомогою тунелів або шахт, що забезпечують можливість підвозу обладнання та доступу експлуатаційного персоналу.

Гідроелектростанції (ГЕС) і гідроаккуллуліруюшіе електростанції (ГАЕС). Частина 2

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт