Реклама
Цікаво

Брудна вода  Брудна вода До брудній воді відносять в основному домашні, виробничі та індустріальні стоки (т. I, с. 314). Домашні стоки за своєю ступеня забрудненості, як правило, постійні. Кількість в основному залежить від величини району водозбору, від щільності населення і від рівня життя населення. Воно виходить на основі споживання питної води і може складати від 150 до 300 літрів в день на одного жителя. Промислові та індустріальні брудні стоки можуть сильно коливатися за ступенем забруднення і за кількістю стоків і повинні бути в деяких випадках піддані попередньому дослідженню. Для того щоб можна було

Брудна вода

визначити промислові та індустріальні стоки розрахунковим шляхом, останні за ступенем забруднення і за кількістю порівнюються з домашніми стоками і обчислюються значення коефіцієнтів, приведених до числа жителів. Методи водовідведення Відведення стоків може відбуватися змішаним методом і роздільним методом (рис. 19.16). Обраний метод водовідведення для даного селища застосовується також і для відведення стоків з кожного будинку і з кожної ділянки.

Вибір методу залежить від місцевих умов, положення місця знищення або захоронення відходів по відношенню до напрямку поверхневого стоку і від його навантаження, а також з економічних міркувань. Змішаний метод При змішаному методі всі види стоків відводяться по одному каналу, каналу змішаних стоків. При сухій погоді, при слабкому дощі і при таненні снігу всі ці стоки потрапляють в очисні споруди. Це має ту перевагу, що, наприклад, ще й пил, вулична грязь, кіптява і розчинені солі для танення снігу залучаються до процесу очищення. Періодично відкладаються речовини змиваються випадають час від часу дощами. Для того щоб розвантажити каналізаційну мережу та очисні споруди при більш сильних опадах, частина стічних вод через дощові переливи направляється в басейн дощової води. Дощові переливи включаються в роботу при певному обсязі стоку. Басейни дощової води можуть в залежності від їх положення по відношенню до водоприймача бути виконані, наприклад, як басейни для затримки дощових вод, як переливні басейни для дощової води або як очисні басейни для дощової води (рис. 19.16).

Басейни для затримки дощових вод є буферними басейнами, які беруть під час сильних дощів з'являється раптом і у великих кількостях дощову воду і при зниженні інтенсивності дощу передають її поступово зі зрушенням у часі в каналізаційну мережу. Переливні басейни дощової води - це осадові басейни, в яких частина дощової води механічно попередньо очищається і передається далі до водоприймача. Інша частина накопичується і після закінчення дощу знову прямує в очисні споруди через каналізаційну мережу. Очисні басейни дощової води - це осадові басейни, в яких дощова вода механічно очищається і після цього направляється до водоприймача. Випадаючий при цьому в осад шлам збирається в поглибленні дна басейну, званому осадовим простором, і потім повинен бути знищений. Це відбувається в більшості випадків через подальшу обробку в очисних спорудах. Дощова розвантаження в каналах змішаної води може бути досягнуто також шляхом влаштування відстійних просторів в каналах у зв'язку з дросельними ділянками.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт