Реклама
Цікаво

Колодязі 

Колодязі У землі чергуються шари водопроникних і водотривких порід. Водопроникні поро ди насичуються водою і утворюють водоносні пласти. У першому від поверхні землі водо носно пласті розташовуються грунтові води. Тиск у них дорівнює атмосферному, тому вони називаються безнапірними. Цей пласт живиться водою, яка просочується з поверхні землі. При цьому вода очищається. Якщо грунтові води розташовані достатню але глибоко (не менше 5 м від поверхні зем лі), вони придатні для водопостачання. Вище грунтових вод на глибині 0,5 - 2,5 м (особливо в періоди сильних дощів) про утворюються окремі тимчасові скупчення, звані верховодка. Вода в них не встигає достатньо очиститися при просочуванні через грунт. Запаси її не постить, янни, і вона не може служити джерелом водопостачання.

Водоносні пласти, що залягають нижче рівнів ня грунтових вод, знаходяться між шарами водонепроникних порід і називаються міжпластовому. Тиск води в них вище атмосферного і тому вони мають саме - напірний. Це артезіанські води. Рідше міжпластові води бувають безнапірними. Їх харчування відбувається в місцях виходу пла стів на поверхню, а також шляхом перти Канія води з інших водоносних горизон тов. Міжпластові води в санітарному відно шении надійніше грунтових. Кількість їх не залежить від атмосферних опадів в місці ис користування. У низинних місцях, на схилах ярів водоносний пласт іноді виходить на поверх ность землі, утворюючи спадний джерело. Висхідний джерело можливий при прориві верхнього шару водонепроникного натиск них міжпластовому вод.

Для добування підземних вод будують шахт Цінні та трубчасті колодязі. Шахтні мають перетин від 0,7 x0, 7 м до 4x4 і порівняно невелику глибину до 40 м. Саморобні шахтні колодязі зазвичай риють до глибини 10 м, трубчасті бурять до 55 м, діаметром 0,1 - 0,3 м. У трубчастих колодязях вода чистіша. Будівництво їх швидше і дешевше. Але для буріння свердловин потрібна спеціальна техніка. Тип колодязя визначають у кожному конкретному випадку залежно від глибини водоносного шару і наявних технічних можливо стей. При виборі місця для колодязя не обхідно мати відомості про глибину залягання підземних вод та їх кількості. При наяв ності поблизу діючих колодязів сле дме орієнтуватися по них. Будують колодязі на високому місці не ближче 20 - 25 м від убиралень, гнойових куп і інших джерел забруднення. Заболочені і заливаються місця для спорудження колодязя непридатні.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт