Реклама
Цікаво

Конструкція мостів  Конструкція мостів Конструкція залізобетонних безрозпірного мостів, що збираються методом навісний врівноваженою збірки, розроблена Д ля трипрольотних мостів із середнім прольотом від 40 до 80 м (див. рис. 6) за схемою L1 + L + L1, де L = 2L1. Обрис нижньої межі ригеля прийнято за квадрат ної параболі з прямолінійною вставкою посередині про літа, що дорівнює 20 м. Висота балок посередині річкового прольоту і на береговій опорі-1, 5 м. Висота перерізу на опорі прийнята в залежності від величини прольоту від 1 / 20 до 1 / 14. Сполучення мосту з берегом здійснюється за допомогою перехідної берегової консолі довжиною 4,5 м. Величина перехідною консолі однакова для всіх мостів. На рис. 8 представлені три варіанти коробчатого поперечного перерізу комбінованої конструкції. За варіантом 1 поперечний переріз утворюється двома коробчастими балками з плитою між ними і поперечиною, на консолі яких укладаються тротуарні блоки. Плита має випуски арматури. Поперечки розташовуються вище арматурних пучків і закладаються бетоном, що укладається на місці. За варіанту 2 поперечний переріз складено трьома коробчастими балками з консолями, створюючими тротуарні консолі і плиту проїзної частини. Тротуарні блоки укладаються на плиту консолей. За варіанту 3 поперечний переріз таке ж, як і за варіантом 2, тільки без поздовжньої розрізки на блоки. Поперечний об'єднання блоків прогонової будови за варіантом 1 здійснюється знизу - шляхом зварювання арматури діафрагм з поперечною арматурою нижньої плити коробів балок; зверху - омонолічіваніем випусків арматури плити над балками. У варіанті 2 поперечний об'єднання здійснюється знизу - попередньо напруженою арматурою, що проходить у рівні нижньої плити коробів; зверху - укладається по всій ширині моста арматурної сіткою, розташованої вище попередньо напруженої арматури, а також арматурою над стиками блоків. Вся арматура закривається бетоном, що укладається на місці після складання прогонової будови. Перевага варіанту 1 полягає в жорсткості і транспортабельності блоків, складових поперечний переріз, а також у потребі меншої кількості найбільш важких в виготовленні блоків коробчатого перетину.

Конструкція мостів

Конструкція мостів

До недоліків слід віднести труднощі виготовлення блоків плити з випусками арматури, наявність трьох типорозмірів у поперечному перерізі прогонової будови, а також необхідність призначення товщини верхньої плити короби з умови роботи її на монтажні зусилля від сил попереднього натягу. Перевагою варіанту 2 є зменшення кількості типорозмірів блоків як вздовж, так і впоперек прогонової будови і більш узгодженим всіх процесів складання. Недоліком цього варіанту є наявність консолей, незручних при виготовленні і транспортуванні блоків. У разі полігонного способу виготовлення блоків і наявності монтажного обладнання вантажопідйомністю 20-30 г найбільш вигідним буде поперечний переріз за варіантом 3. Застосування варіанту 3 буде особливо вигідним при будівництві багатопрогонових мостів, тому що в цьому випадку швидкість будівлі прогонової будови буде поєднуватися з багаторазовою оборотністю опалубки. У табл. 1 наведені дані про Кількості блоків ї типорозмірів за варіантами 1 і 2 поздовжнього членування прогонової будови при вазі блоків до 10 т. Найменша кількість типорозмірів блоків ригеля має варіант 2, в якому довжина блоків прийнята такою, що мінімальний за величиною проліт (40 м) складається з блоків однієї довжини, а для кожного наступного за величиною прольоту, передбаченого ГОСТом на підмостові габарити додаються інші, однакові за довжиною блоки. Це дозволяє виготовляти блоки для прольоту 40 м в одному комплекті опалубки, для прольоту 60 м - у двох, а для прольоту 80 ж - в трьох комплектах. Детальному конструювання і розрахунку був підданий варіант 1. Всі основні конструктивні рішення, прийняті у варіанті 1, а також викладені нижче рекомендації з розрахунку повністю відповідають і варіанту 2. Як видно з рис. 9, в кінці верхньої плити блоків є потовщення для закріплення анкерів попередньо напруженої арматури. Конструкція закріплення складена стосовно до анкерів Коровкіна. При застосуванні анкерів типу конуса з обоймою потовщення плити може бути зменшена. Верхня плита блоків 7-16 (малюнки 10, 11 і 12) розташована на 10 см нижче верхньої плити блоків 1-6 для забезпечення можливості укладання над блоками 7-16 арматури в два ряди. Товщина верхньої плити блоку 6 для поєднання її з нижележащей плитою блоку 7 прийнята рівною 18 см. Блоки 3, 5, 8, 11 мають плічка, на які встановлюються діафрагми. Нижня плита блоків 1 ж 3 має потовщення для заведення анкерів нижньої арматури. Блоки, що мають однакові номери, встановлюються симетрично щодо річковий опори. Виняток становить блок, замість якого в береговому прольоті встановлюються два блоки 2. На кінці перехідною консолі є контрвантаж із злиденної бетону вагою 50 г для всіх прольотів. Контрвантаж укладається після підбиття опори під берегової проліт. Худий бетон заповнює весь поперечний переріз прогонової будови всередині та між коробами балок, утворюючи кінцеву діафрагму, на яку спираються перехідні плити.

Конструкція мостів

Конструкція мостів

Конструкція мостів

Перерізуюча сила з консолі на консоль передається за допомогою шарніра, конструкція якого ясна з мал. 13. Попередньо напружена арматура з тимчасовим опором 14 000 кг / см 2 розміщується пучками, що складаються з 14 і 48 дротів, по верху плити проїжджої частини. Два пучки № 3, не потрібні за епюрі моментів у береговому прольоті (малюнки 10, 11, 12 і 14), обриваються над (блоками 13 берегової консолі і закладаються в укладається після монтажу прогонової будови бетоні замонолічування.

Конструкція мостів

Розташування арматури в плані зрозуміло з малюнків 10, 11, 12. Верхня пучкова арматура розташовується без оболонок. Для кращого зчеплення пучків з укладається бетоном, а також для зменшення сили тертя пучків по бетону при їх натягу під пучки на відстані 2,0-2,5 м від анкера підкладається шматок круглої арматури 0 19-22 м, що забезпечує просвіт між арматурою і плитою . Для спряження опор з ригелем, що мають відповідно марку бетону М-200 і М-400, площа перерізу стику у опори в місці її сполучення з ригелем розвинена в такій мірі, що за рахунок підвищення допустимих напружень на місцевий стиск на бетон М-200 (опора ) допускається таке ж напруга, як і на бетон М-400 (ригель).

Конструкція мостів

Опора з боку ледорезной межі заповнюється худим бетоном, товщина якого по осі опори дорівнює половині товщини опори. Для поліпшення роботи опори на місцеві навантаження при льодоході в напрямі осі моста в опорі поставлені діафрагми від низу опори до позначки ГВЛ + 0,5 м.

Конструкція мостів

Максимальні напруження розтягу, отримані по обрізу фундаменту опор мосту за схемою 20 +40 + 20, рівні 2,25 кг / см 2, що менше допустимого напруги для бетонних опор з облицюванням, еквівалент 3 кг/см2. Тип фундаменту визначається місцевим і-грунтовими умовами. На рис. 15, а і б представлені суміщені епюри згинальних моментів, що виникають від дії навантаження Н-13 з натовпом на тротуарі і від повної розрахункової навантаження в трехпролетной схемою при величині середнього прольоту 40, 60 і 80 м. Епюри складені таким чином, що на осі абсцис співпадає положення перерізів, рівновіддалених від шарніра і від берегових опор. З рис. 15, а і б видно, що наявна різниця у величинах моментів і перерізують сил від тимчасового навантаження в одних і тих же перерізах мостів різних прольотів не має практичного значення, тому що при обліку постійного навантаження розрахункові зусилля майже вирівнюються. Зважаючи однакової величини розрахункових зусиль в рівновіддалених від шарніра і берегової опори перерізах мостів різних прольотів підрахунок нормальних, сколюють і головних напружень був зроблений тільки для мосту за схемою 4,5 + 40 + 80 + 40 + 4,5 м. Розрахунок був зроблений з умови недопущення розтягуючих напружень по стиках блоків і в бетоні, укладають на місце (табл. 2. Тільки в перетинах а - 10и а = 10 головні напруження розтягу більше допускаються для неармованого бетону. Коефіцієнти запасу по міцності арматури і бетону задовольняють вимогам (табл. 3) ВТУ. Коефіцієнти запасу по тріщиностійкості не менше допустимого, рівного 1,1 для даної конструкції. Величина амплітуди прогинів (табл. 4), підрахована для всіх трьох схем, задовольняє вимогам технічних умов. Величини максимальних і мінімальних напружень у різних перетинах

опори (табл. 5) показують можливість застосування неармованого бетону навіть для опор з облицюванням. Конструкція мостівКонструкція мостів - Ексцентриситет наведеної нормальної сили, що діє на опору) для перерізу по верху опори не змінюється в мостах різних прольотів і, будучи більше одиниці, забезпечує відсутність розтягуючих напружень з цього Конструкція мостів зростає із збільшенням прольоту і при прольотах 80 м і більше також стає більше одиниці.

Конструкція мостів

Конструкція мостів

У перетині по підставі опор розтягують напруги відсутні. Ставлення максимальних і мінімальних величин напружень по підошві фундаменту навіть від сумарної постійної та тимчасової навантаження задовольняє наявним вимогам щодо крайових напружень від постійного навантаження. Коефіцієнт запасу на тріщиностійкості для обріза фундаменту також з надлишком задовольняє вимогам ВТУ. Техніко-економічне порівняння розглянутих прогонових будов з іншими типами прогонових будов вироблено по витраті основних матеріалів і за способом виробництва робіт. Зіставлення по рас-ходу основних матеріалів здійснено не за окремими прогонових будов, а в цілому по трипрольотні мостах різних конструкцій з прогонами, близькими до схем: 20 + 40 + 20 м; 30 + 60 + 30 м; 40 + 80 + 40 м. В якості основних матеріалів взяті бетон і пучкова арматура з високоміцної сталі. Для більш правильного зіставлення витрата бетону для всіх мостів наведено за вартістю до бетону марки 400.

Конструкція мостів

Обсяг матеріалу балкових прогонових будов для отвору у світлі 20 і 30 м прийнятий за типовим проектом збірних залізобетонних прогонових будов з попередньо напруженою арматурою, а для 40 і 60 м - за індивідуальними проектами одного з будівельних підрозділів Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг. Дані по витраті матеріалів металевого прогонової будови отвором у просвіті 80 м взяті з технічного проекту моста. З графіків на рис. 16 випливає, що по витраті бетону і по витраті арматури з надміцної сталі пропоновані СоюздорНИИ прогонові будови більш економічні, ніж балкові. Для прогонових будов мосту за схемою 30 + 60 + 30 м економія бетону у пропонованій конструкції в порівнянні з балковим рішенням становить по бетону і високоміцної арматури близько 50%. Порівняння пропонованої конструкції за схемою 40 + 80 + 40 м з металевими прогоновими будовами 80 + 80 м, вироблене за вартістю основних матеріалів, показує, що вартість матеріалів пропонованої конструкції менше вартості матеріалів металевого прогонової будови приблизно на 10%, при цьому кількість потрібного металу зменшується приблизно в 3-4 рази. Порівняння пропонованої конструкції за трудомісткістю виробництва будівельних робіт провести в цифрах не має можливості через відсутність норм і кошторисних даних. Тому наводимо переваги і недоліки пропонованого способу виробництва робіт і конструкції пролітної будови.

Конструкція мостів

Членування прогонової будови на блоки вагою до 10 г дає можливість цілорічного виготовлення блоків на заводах залізобетонних конструкцій та транспортування їх на великі відстані.  Цьому особливо сприяє можливість застосування одних і тих же блоків в прогонових будовах мостів прольотом від 40 до 100 ж і більше. Пропонований навісний спосіб монтажу прогонових будов є найбільш економічним за витратами на допоміжні матеріали і споруди. Навісний спосіб монтажу майже не залежить від місцевих умов. Недолік конструкції та способу виконання робіт, що полягає в неможливості монтування прогонових будов з берегів, є в той же час і гідністю, тому що монтаж прогонових будов тільки від річкових опор дозволяє проводити одночасно збірку декількох прогонових будові із застосуванням поточно-швидкісного методу, що дасть значне скорочення термінів будівництва.

Конструкція мостів

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт