Реклама
Цікаво

Очисні споруди місцевої каналізації 

Очисні споруди місцевої каналізації При відсутності в зоні забудови централізованої каналізаційної мережі стічні води доводиться відводити і очищати кожного забудовника самостійно, тобто зводити очисні споруди місцевої каналізації. Очисні споруди місцевої каналізації призначені для зниження кількості забруднень у стічних водах до ступеня, при якій забезпечується їх фільтрація в водопроникний грунт (у разі відсутності небезпеки забруднення грунтових вод, використовуваних для цілей водопостачання) або скидання у водоймище. У будь-якому випадку місце випуску очищених стічних вод, а також передбачувана ступінь очищення повинні узгоджуватися з органами санітарно-епідеміологічної служби, з органами охорони природи та водних ресурсів району і місцевою адміністрацією. Будівництво очисних споруд можливо тільки за проектом, виконаним проектною організацією, що має відповідну ліцензію. Проект повинен передбачати весь комплекс природоохоронних заходів і в обов'язковому порядку мати прив'язку до місця і узгодження всіх зацікавлених організацій і служб. Норма водовідведення для житлових будинків встановлюються Сніпом в залежності від ступеня їх благоустрою і кількості мешканців у будинку людей. Так, в житлових будинках з водопроводом і каналізацією (без ванни) добовий і часовий витрати стічних вод і в розрахунку на сім'ю з 5 осіб складають відповідно 0,7 і 0,07 м3; в таких же будинках тільки з ваннами і місцевими водонагрівачами - 0 , 9 і 0,09 м3; в будинках з централізованим водопостачанням і каналізацією - 1,3 і 0,13 м3. У процесі очищення велика частина органічних забруднень, що містяться у стічних водах і здатних до загнивання, перетворюється в інертні речовини, а кількість мікроорганізмів, у тому числі й хвороботворних, знижується у багато разів. Епідеміологічна небезпека стічних вод після очищення стає незначною, однак при скиданні очищеної води у водойму санітарні органи, як правило, вимагають знезараження стічних вод. У залежності від використовуваних споруд розрізняють природну і штучну очищення стічних вод.

Природна біологічне очищення протікає в основному з використанням самоочищаються здатності грунту, грунту чи води у відкритому водоймищі. Вона зумовлена ??життєдіяльністю мікроорганізмів або водоростей, для яких забруднення стічних вод стають джерелом живлення. Штучна біологічна очистка стічних вод проводиться в спеціально створених спорудах, в яких підтримується підвищений вміст мікроорганізмів і водоростей, що забезпечують видалення забруднень. Зважаючи на великий інтенсивності процесу штучної біологічної очистки споруди виходять компактними, але вимагають спеціальної подачі повітря, що ускладнює експлуатацію споруд. Тому в місцевих системах каналізації використовують практично природні методи очищення. При природного біологічного очищення стічних вод очищення їх досягається в два етапи. Спочатку стічні води надходять у спеціальні відстійники - септики, де з них виділяються (випадають в осад) містяться в стічній воді зважені (осідають) забруднення. Освітлена вода з септика надходить на біологічне очищення в споруди підземної фільтрації: фільтруючий колодязь (рис. 1, 3) або поля підземної фільтрації - за наявності фільтруючих грунтів (піски, супіски); фільтруючу траншею або піщано-гравійний фільтр - при нефільтрующіх грунтах (суглинки , глини). Біологічне очищення стічних вод заснована на використанні життєдіяльності мікроорганізмів, що знаходяться у фільтруючих спорудах, які сприяють швидкому окисленню органічних і колоїдних речовин, що залишилися в стічній рідині після проходження септика, і перетворення їх в нешкідливі продукти розпаду. Для того, щоб процес окислення проходив нормально, мікроорганізмів (аеробних бактерій) необхідно створити певні умови, які й визначають вимоги до пристрою споруд біологічної очистки.

Очисні споруди місцевої каналізації

Рисунок 1. Принципова схема місцевої каналізації
з варіантом фільтруючого споруди:
 1 - однокамерний септик; 2 - фільтруючий колодязь; 3 - витяжної стояк 

Життєдіяльність аеробних бактерій пов'язана зі споживанням кисню, тому споруди біологічної очистки влаштовують таким чином, щоб у них був постійний приплив повітря. З цією метою завантаження штучних споруд біологічної очистки проводять фільтруючим матеріалом таких фракцій, які забезпечують найбільшу площу для контакту стічних вод з повітрям, а для грунтових методів очищення вибирають грунту з хорошими фільтруючими властивостями, тобто піщані і супіщані. Під час відбуваються в біологічних фільтрах процесів крім нешкідливих утворюються і продукти, які є шкідливими для життя бактерій, наприклад вуглекислий газ. Їх видалення забезпечується пристроєм вентиляції. При застосуванні фільтруючих колодязів і полів підземної фільтрації очищена вода надходить у нижні шари грунту, і спеціального відведення її не буде потрібно. При використанні підземних вод для госп-питного водопостачання можливість застосування цих споруд залежить від гідрогеологічних умов будівництва і допускається за відсутності зв'язку між водоносними горизонтами. При використанні фільтрувальних траншей або піщано-гравійного фільтру очищена вода повинна відводитися у водоймища або на дно ярів з попередніми її знезараженням. При високому рівні грунтових вод доводиться передбачати піщано-гравійний фільтр або фільтруючу траншею в насипу, при цьому стічна вода в них може подаватися спеціальними фекальними насосами. Тип фільтруючих пристроїв вибирають залежно від характеристики грунтів, що впливають на ефективність очищення стічних вод в природних умовах, кількості стічних вод, наявності території для їх розміщення, небезпеки забруднення водоносних пластів, що використовуються для водопостачання, санітарних умов випуску очищених вод і т. д.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт