Реклама
Цікаво

Особливості конструкції і статичної схеми залізобетонних прогонових будов, що збираються навісним способом  Особливості конструкції і статичної схеми залізобетонних прогонових будов, що збираються навісним способом Конструкція прогонових будов мостів і особливо мостів середніх і великих прольотів повинна бути тісно пов'язана з обраним заздалегідь найбільш прогресивним і економічним способом виробництва робіт з будівництва мостів. Спосіб навісний врівноваженою збірки при монтажі металевих прогонових будов, як відомо, є найбільш економічним за витратами на допоміжні споруди і в найменшій мірі залежать від місцевих умов. Можливість і технічна доцільність застосування цього способу при монтажі металевих прогонових будов різних статичних схем визначається в основному тим, що метал однаково добре працює на стискаючі і розтягуючі зусилля, завдяки чому різна за знаком чинного зусилля робота елементів прогонової будови в стадії монтажу і під час експлуатації не викликає, як правило, конструктивних або технологічних труднощів. Інша справа в залізобетонних мостах. Зазвичай залізобетонне перетин прогонової будови конструюється для роботи на згинальний момент одного знака. Якщо під час монтажу в ньому виникає момент і іншого знака, то перетин повинно бути посилено додатковою арматурою в стислій (при експлуатаційної навантаженні) зоні, та збільшено в розтягнутій. Очевидно, що конструювання залізобетонних елементів для роботи на момент різного знаку викликає збільшення розміру перерізу і призводить до перевитрати матеріалу і подорожчання конструкції. Тому застосування збірки, в тому числі і навісний, в залізобетонному мостобудуванні економічно більш доцільно в таких статичних схемах мостів, в яких основні елементи в процесі монтажу і експлуатації працюють на зусилля одного знака. Крім цього, конструкція прогонової будови повинна забезпечити можливість: а) поздовжнього і поперечного членування на окремі блоки, б) використання робочої арматури в якості монтажної з послідовною укладанням її під час встановлення блоків.

Особливості конструкції і статичної схеми залізобетонних прогонових будов, що збираються навісним способом

Найбільшою мірою задовольняє викладеним положенням статична схема у вигляді ланцюга Т-образних рам, показана на рис. 4, а. Однак ця схема неприйнятна за умовами експлуатації. Щоб зробити її придатною, досить з'єднати кінці ригелів суміжних рам зв'язком, що забезпечує спільний прогин консолей, але не перешкоджає поздовжнім переміщенням і не працює на момент. Як показали дослідження, у цій статичною схемою (рис. 4,6) практично все перерізу ригеля (при обліку моменту від власної ваги) працюють на момент одного знака і вся робоча арматура, розташовуючись поверху, може бути покладена і натягнута послідовно принаймні установки блоків ригеля. Недоліком цієї статичної схеми є чутливість її до нерівномірних осідань опор, робота опор на момент і наявність перелому кривої прогину посередині прольоту моста. Необхідно зазначити, що чутливість до нерівномірних осідань опор є властивістю всіх зовні статично невизначених систем. Причому можна вважати, що через особливої ??роботи шарніра, що зв'язує Т-образні рами, зусилля в перетинах ригеля від нерівномірне осідання опор будуть в даній статичною схемою найменшими порівняно з іншими рамними статично визначити неможливо системами, що вживаються в мостобудуванні. Робота опор на момент (як це надалі буде показано) при влаштуванні їх пустотілими не викликає будь-яких ускладнень при проектуванні. Перелом кривої прогину навряд чи може викликати побоювання, так як за подібною статичною схемою здійснюються металеві розвідні мости поворотного типу прольотами до 80 м. Аналогічну статичну схему мають згадані вище мости, побудовані в м. Вормсі і в м. Кобленці. Розподіл зусиль в елементах розглянутої статичної схеми моста залежить від цілого ряду факторів, врахування яких у загальному вигляді при змінному моменті інерції ригеля вельми складний. Тому теоретичний аналіз схеми здійснений шляхом розгляду окремих випадків. Для аналізу були взяті дві схеми, утворені двома і шістьма однаковими Т-образними рамами (три і сім прольотів). Кожна зі схем була розглянута в двох варіантах, що відрізняються один від одного жорсткістю опор. Момент інерції опор в першому варіанті прийнятий * в 3 рази меншим, ніж у другому варіанті. На рис, 5 показані суміщені лінії впливу опорного перерізу ригеля в середньому прольоті для всіх чотирьох варіантів при величині прольотів 50ж. Крім того, було проаналізовано результати детального розрахунку з підбором перетину мостів за схемами: а - 4,5 + 40 + 80 + 40 +4,5 м; б - 4,5 + 30 + 60 + 30 + 4,5 м в - 4,5 + 20 +40 + 20 + 4,5 м (рис. 6. З аналізу описаних приватних випадків зроблені наступні висновки. Величина сумарних зусиль у перетинах ригеля, рівновіддалених від шарніра і берегової опори, від постійного і тимчасового навантаження, практично мало залежить від величини прольоту, жорсткості опор і кількості прольотів. Навіть в мостах з різними за величиною та кількістю прольотами перерізу ригеля, рівновіддалені від шарнірів і берегових опор, можуть призначатися однаковими. Можливі коливання у величинах зусиль можуть бути доцільно враховані при призначенні марки бетону і кількості дротів у пучках. Отже, розміри блоків ригеля, рівновіддалених від шарнірів і берегових опор, можуть бути однаковими для будь-яких прольотів мостів даної системи при однаковій розрахункової навантаженні і однакових габаритах. Ця обставина відкриває широкі можливості для заводського Виготовлення блоків ригеля.

Особливості конструкції і статичної схеми залізобетонних прогонових будов, що збираються навісним способом

Особливості конструкції і статичної схеми залізобетонних прогонових будов, що збираються навісним способом

Розрахунок і конструювання опор потрібно робити стосовно до місцевих умов. Зі збільшенням кількості прольотів повинна збільшуватися жорсткість опор. Жорсткість опор у трехпролетной схемі необхідно призначати мінімально можливою за величиною прогину прогонової будови в шарнірі. З метою зменшення величини позитивних моментів в берегових прольотах і для зменшення розрахункових моментів у перших від берега річкових опорах необхідно в береговому прольоті влаштовувати консоль довжиною 4-б м і завантажувати її контрвантажем вагою 30-50 г після підведення опори під берегової проліт. Пристрій консолі дає можливість сполучення прогонової будови з берегом без підвалини. Наявність контрвантаж забезпечує позитивну опорну реакцію в береговій опорі при будь-якому завантаженні прогонової будови тимчасовим навантаженням.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт