Реклама
Цікаво

Підведення труб до опалювальних приладів  Підведення труб до опалювальних приладів Розрізняють різнобічну і односторонню підведення. При різнобічної підводці труба входить з одного боку опалювально го приладу і виходить з іншого. Соответствен але підводка з одного боку опалювального приладу називається односторонньою. Для ин індивідуальне систем опалення з природний ної циркуляцією краща різниця ронняя підводка (рис. 1-9-12). Крім того, вода може надходити по трубах до обігрівач ним приладів зверху - вниз, знизу - вгору і знизу - вниз. Найбільш дійовий схема при односторонній підводці (рис. 1-9-13 а), коли гаряча вода підводиться до верхньої пробці радіатора і від водиться з цього ж боку через нижню пробку. З двох схем підключення опалювальних приладів на зчепленні (рис. 1-9-12 д) віддай перевагу тельнее друга з - за меншою протяжно сти подає й зворотної ліній. Якщо відстань між опалювальними приладами переви щує 1,5 м або коли на зчепленні є три - чотири прилади, застосовують різнобічну підведення. Особливо ефективно при цьому ра стягнути прилади між стояками подаючої і зворотної ліній (рис. 1-9-12 ж). Якщо ці сто яки опиняються поруч, підвертають тру б зворотною лінії (рис. 1-9-12 г). Якщо число секцій в радіаторі досягає 20 - 25, виконують різнобічне подклю чення приладу. Бажано в цьому випадку зворотну лінію вести під радіатором. Не слід плутати підводку до приладів від стояків і розташування приладів по відно шенню до стояків. Так, на рис. 1-9-13 ж це розташування двостороннє, а на рис. 1-9 - 13 б, в, г - односторонній. 

Підведення труб до опалювальних приладів


Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт