Реклама
Цікаво

Ширина смуги пропускання антени 

Ширина смуги пропускання антени Смуга пропускання приймальної телевізійної антени представляє собою спектр частот, в межах якого витримані всі основні значен ия її е. лектріческіх характеристик. Частотна характеристика налаштованої антени подібна резонансної кривої коливального контуру. Тому за аналогією зі смугою пропускання контура може бути визначена і смуга пропускання антени. На резонансної (фіксованого) частоті антена має певну величину вхідного опору, яка є сумісною з опором навантаження. За таку частоту звичайно приймається середня частота телевізійного каналу, на якій реактивний опір антени дорівнює нулю. На частотах нижче резонансної вона носить ємнісний характер, а на частотах вище резонансної - індуктивний.

Таким чином, зміна частоти приводить як до зміни активної складової, так і до появи реактивної складової вхідного опору. Внаслідок цього потужність, що підводиться до навантаження, зменшується. Особливо це помітно на крайніх частотах, найбільш віддалених від резонансної частоти. Можливе зменшення потужності не більш ніж у два рази. Виходячи з цього шириною смуги пропускання 2Ai вважається такий спектр частот поблизу резонансної частоти f0, в межах якого підводиться до навантаження потужність зменшиться не більше ніж у два рази. Для забезпечення гарної якості прийому антена повинна пропускати весь спектр частот телевізійного сигналу, який для одного каналу дорівнює 8 МГц. Якість зображення залишається ще досить гарним, якщо антена пропускає смугу частот не менше 6 МГц. Подальше звуження смуги частот призводить до погіршення якості зображення і до втрати його чіткості. Найефективніший метод розширення смуги пропускання - зменшення еквівалентного хвильового опору вібратора за рахунок збільшення його поперечних розмірів. Таким шляхом збільшується погонна ємність і зменшується погонна індуктивність вібратора. Крім усього іншого смуга пропускання антени обмежується і смугою пропускання фідера зниження.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт