Реклама
Цікаво

ВИБІР ГАЗОВИХ ПЛИТ 

ВИБІР ГАЗОВИХ ПЛИТ Одна з класифікацій поділяє газові плити в залежності від числа пальників на них. Газові плити згрупуємо відповідно клас з класифікацією. Кожна група і підгрупа отримають узагальнену технічну характери стик. Ціни газових плит з відомих причин не наведено. Однак зрозуміло, що плити вітчизняного виробництва часом дешевше імпортних при тих же якісних показниках. А газові плити одне - і двох - пальникового типу зарубіжного народження практично неможливо виявити. Марки вітчизняного виробництва плит по Рой не буквено - цифрові, а звучні: Ге фест, Де Люкс і т. п. Важливо мати не стільки точні технічні характеристики продаваних плит, скільки подання про їх номенклатурі та орієнтовних можли ностях. 1. Одногорелочние газові плити (ПТ -1 М, СМТ -1 Газмаш і т. п.): настільні, окремих але стоять, газобалонні, з вбудованим в корпус або прикладеним балоном ємністю в 5 або 27 л під скраплений газ, регулятором тиску, рукавом. Призначення: туризм, сільське господарство. Габарити: 100x190x190 мм. Маса: понад 1 кг. 2. Двухгорелочние газові плити бувають настільними і підлоговими. а) Настільні двухгорелочние плити - з вбудованим або прикладеним балоном зі зрідженим газом в 5 л або 27 л, регулятором тиску, рукавом і конфорками. Дачні, туристські, для сільського госпо ства двухгорелочние плити (ПГ -2 Т за ТУ -52 - 02-158-78, ПТ 2 по ТУ 51-02-198-83, СМТ -2 по 0 СТ 51-02-24 - 85, ПГ -2 Т модель 661) мають корпус у формі валізи, кожна половина якого з пальниками.

Плиту перед експлуатацією встановлюють на рівному майданчику, розкривши валізу. Т - образний рукав вставля ють в пальники, регулятор тиску надягають на самозапорний клапан балона, попередньо тельно перевіривши, чи закриті крани пальників. Пальники плити моделі 1103 - в одній поло вини валізи, конфорка загальна. Габарити: 130x245x280 мм, 75x300x500 мм Маса плити: 3,7 - 4,5 - 5,6 кг. Маса балона 5 л: 4 кг. Побутові двухгорелочние плити (ПГ 2 - Н по ГОСТ 10798-77, Пг -2 Н модель 1217) мають кор пус коробчатої форми, в якому змонтовані два пальники, трубопроводи, з'єдную щие їх через регулятор тиску, і рукав з окремо стоячим балоном скрапленого газу ємністю в 5 або 27 л. Рукоятки кранів горі лок винесені на передній вертикальний щі струм, конфорки - окремі або загальна решіт ка столу. Забезпечено стійке горіння і широкий діапазон регулювання з фіксова ванним становищем мале полум'я. Габарити: 125x300x500 мм. Маса: 5,5 - 6,5 кг. б) Підлогові двухгорелочние газові плити. Дачні, туристські, сільськогосподарська ні двухгорелочние плити (Пт 1 по ТУ 51-02 - 147-78) мають відкидну кришку, чотири ніжки, які в неробочому стані ук закладати в корпус. Піддон прикріплюють до штирів ніжок, утворюється полку. Решітка столу - над пальниками, з'єднаними рука вом з окремо стоячим балоном. Рукоятки кранів винесені на щиток. Вони розташовані з двох сторін від скоби, призначеної для транспортування плити.

Кришка, корпус, піддон, ніжки, пальники та інші дрібні частини в укладеному стані скріплені двома накидними петлеподібними замками. Габарити плити в транспортному положенні: 60x300x600 мм. Маса плити (без регулятора тиску і бал лона): 9 кг. Побутові двухгорелочние плити (Пг -2 мо дель 12313-02 за ТУ 51-15-36-88; Пг -2 модель 1218; СМТ 2 - Б за ОСТ 51-02-24-85) розраховується ни в основному на централізоване газо постачання природним газом. Сопла пальників замінюють при приєднанні цих плит до бал лонам із зрідженим газом. Для плит харак терну класичне компонування: пальники сто ла, духовка, висувний ящик для посуду. Технічна характеристика плити моделі 1213-02: духова шафа об'ємом - 40 дм 3; маса - 37 кг; габарити 450x500x850 мм; освітлення духовки - 220 в, 40 Вт. Технічна характеристика плити моделі 1218: обсяг духовки - 40 дм 3; маса - 40 кг; габарити 450x500x850 мм; термоука затель; освітлення духовки - 220 В; влаштуй ство для регулювання положення столу, ре шетка столу. 3. Трехгорелочние газові плити бувають настільними і підлоговими. У порівнянні з двох - і четирехгорелочнимі їх виробляють набагато менше.

Настільні трехгорелочние плити - з вбудо енним або прикладеним балоном скрапленого газу, регулятором тиску, рукавом, функціонують і при централізованого ванному газопостачанні природним газом. Побутова трехгорелочная плита (ПГЗ - Н по ТУ 51-02-249-87). Технічна характеристика: Різьба вхідного кінця трубопроводу - З 1/2- В. Габарити - 125X450x500 мм. Пальники: одна - підвищеної і дві нормальній потужності. Маса: 10 кг. 4. Четирехгорелочние газові плити - підлогові, вбудовувані, що окремо стоять і т. п. У порівнянні з іншими видами плит їх виробляють більше. Цими плитами, як правило, оснащені наші кухні. Печаль але однак те, що газові плити дозволено монтувати лише в будинках висотою не більше 9 поверхів. Наведемо технічну характеристику сучасної плити вітчизняного вироб ництва.

ВИБІР ГАЗОВИХ ПЛИТ

Пояснимо призначення деяких додаткових тільних устройа в сучасній четирехгоре - молочно плити. Таймер - призначений для подачі звуко вого сигналу через встановлений проміжної струм часу. Технічна характеристика механічного таймера заводу ім. Масленікова (м. Самара): хід - вільний, анкерний; діапазон витримки ки часу від 2 до 60 хв; тривалість зву кового сигналу - не менше 5 с; температура +5 ° С - 120 ° С, установка 60 хв - похибкою ність ± 6 хв; габарити - ширина 52 мм, висота - 65 мм; маса - 0,4 кг. Заведення годинникового механізму таймера і уста новку потрібного часу подачі звукового сигналу виробляють поворотом рукоятки про проти годинникової стрілки до суміщення ризики на панелі управління плитою з потрібним поділу їм шкали. Для більш точної установки часу подачі сигналу, слід повернути ру коятку на 2 - 3 розподілу далі необхідного з наступним поверненням рукоятки в потрібне положення. Регулятор часу повертають за позначку 15 хв і повертають у потрібне положення для подачі сигналу в інтервалі від 2 до 15 хв.

Дії зведеного таймі ра можна скасувати, повернувши рукоятку у вихідне положення. Таймер потрібно оберігати від ударів, падінь, сильних струсів, від впливу хімпром - дуктів і середовища підвищеної запиленості. Описаний таймер монтують на вітчизняній плиті. Таймер на плиті італійської фір ми Індезіт, наприклад, діє неяк до інакше. Регулятор часу повертають на повний оберт. Потім, обертаючи її проти годинникової стрілки, встановлюють необхідну про тривалість, поєднавши ризику на рукоятці з тією оцінкою на лицьовій панелі, яка відповідає потрібному часу в хвилинах. Запалювання конфорки плити - це запалення виходить з пальника газоповітряної суміші за допомогою одного з технічних засобів: а) високовольтного розряду від спецкатушкі; в) пьезоелемента; в) спеціальної електронної схеми. Перший спосіб розпалювання, зокрема, повинен забезпечувати займання газоповітряної суміші не більше, ніж через 5 с після його вклю чення. Сірники застосовують при виході з ладу од ного з перерахованих коштів. Запалювання конфорки столу у вітчизняних пли тах мод. 1401,1457 і т. д. здійснюють так: а) натискають на рукоятку крана і повертають її проти годинникової стрілки, б) натискають на кнопку розпалу й відпускають (якщо газоповітряна суміш не спалахнула, то повторно натискають і відпускають кнопку). Категорично забороняється включення троянд Жига при знятих пальниках столу. Розпал духовки плити закордонного вироб ництва виробляють одним з вишеупомяну тих засобів і приблизно за методикою розпалювання пальників столу. Зовнішні деталі технічного розпалювання в процесі експлуатації плити очищають, природно, в неробочому (не включеному) зі стоянні. Газ - контроль - пристрій для контролю на личия полум'я, що дозволяє припиняти за дачу газу до пальника у разі його згасання не більше ніж за 90 с. Час спрацювання устрій ства при включенні пальника не більше 30 с. Саме включення пальника, згідно з ГОСТ Р 50696-94, допустимо лише вручну. Причому чувствитель ний елемент пристрою для контролю полум'я управляє лише одним пальником.

Основний вузол пристрою - термопара. Вона складається з двох з'єднаних (спаяних) між собою різнорідних провідників. Пла ма нагріває провідники, і вони вигинаються. Коли полум'я згасає, провідники охолоджують ся і вигинаються в протилежну сторо ну. Контакти пристрою при цьому змикає і розмикає. Грубо кажучи, ворота для газовоз задушливій суміші - то відкриті, то закриті. Газ - контроль - пристрій дороге. Їм ос нащают кожну конфорку столу плити або кож - дую пальник духовки. Пристрої монтують і на всі пальники плити. Природно, ціна її зростає. Пілот - пальник французької фірми. Незатухаемость полум'я пальника, завдяки автоматиці, забезпечена. Зникле полум'я негайно воскресає. 5. Шестігорелочние газові плити - на Польна, що вбудовуються, що окремо стоять і т. п. Поки їх дуже мало в порівнянні з други ми видами плит. Всього декілька зарубіжних фірм зайнято їх виробництвом. Зазвичай це плити підвищеної комфортності і, відповідно ственно, ціни. Коротка технічна характеристика шести - пальниковий газової плити: довгаста пальник столу для приготування риби, курячого ци; розпал; духовка на газі, крутив, газ - кон троль); таймер; габарити - 850 (висота), 900 (ширина), 570 (глибина ) мм. Посилена теплоізоляція запобігає на розігрівання поруч розташованій меблів.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт