Реклама
Цікаво

Організація робіт з постройки прогонових будов  Організація робіт з будівництва прогонових будов Пролітна будова монтується методом навісний врівноваженою збірки. Зібрані в обидві сторони від опори частини прогонової будови, взаємно врівноважуючи, не спираються на підмостки, а кріпляться до раніше зібраної частини, утворюючи консолі, довжина яких по ходу збирання поступово збільшується. З огляду на те, що окремі елементи прогонової будови можуть бути застосовані в мостах різних прольотів, необхідно, щоб технологічний процес складання прогонової будови, що потрібне кранове обладнання та інструменти залишалися незмінними при будівництві всіх цих мостів. З метою полегшення пересувних та стаціонарних підмостків на них не повинен передаватися вага елементів прогонової будови. Для збільшення продуктивності монтажних кранів необхідно, щоб поданий на місце установки блок міг бути швидко знятий з гака крана. Перед закріпленням блоків у робочому положенні вони повинні закріплюватися фіксаторами, що допускають регулювання положення встановлюваного блоку. Конструкція стиків блоків повинна забезпечувати зміна товщини шва між блоками в інтервалі прийнятих допусків на геометричні розміри блоків. Технологічний процес монтажу прогонової будови показаний на прикладі моста за схемою 4,5 + 40 + 80 + 40 +4,5 м. Перші три блоки в обидві сторони від опори (рис. 10 і 17), в даному випадку 16, 15 і 14, монтуються з легких стаціонарних риштовання. Решта блоки прогонової будови монтуються з пересувних підмостків, які збираються і закріплюються на раніше встановлених блоках. Послідовність виконання робіт з монтажу прогонової будови. Блок 16 (див. рис. 10 і 17) подається краном у проліт і стає на виступ опори. На виступ блоку 16 укладається поперечина, за допомогою якої блок монтажними тяжами притискається до опори. Після закріплення блоку монтажними тяжами він знімається з гака крана. Блок 15 стає на поперечину, якій блок 16 прикріплений до опори. На виступ блоку 15 також укладається поперечина, яка чотирма тяжами притискається до поперечини, встановленої на блоці 16.  Після установки на фіксатори (рис. 18) з обох сторін опори блоків 16 і 15 проводиться остаточне закріплення чотирьох встановлених блоків за допомогою одного арматурного пучка № 16. Арматурний пучок укладається по осі верхньої плити

Організація робіт з постройки прогонових будов

Організація робіт з постройки прогонових будов

Організація робіт з постройки прогонових будов

 блоків; анкерні колодки пучка закладаються в прорізі і пучок натягується до розрахункового зусилля. Після того як блоки 16 і 15, встановлені з обох сторін опори, взаємно скріплені попередньо напруженою арматурою, таким же чином встановлюються на фіксатори блоки 14. На блоках 16, 15 і 14 збираються пересувні риштовання, з яких монтуються всі наступні блоки. Після установки на фіксатори блоків 13 по верху їх плити укладаються і натягаються два арматурних пучка № 15, допомічним суглобом блоки 14 і 13 через опару і раніше закріплені блоки. На відміну від блоків 16 - 15 і 14 - 13, які закріплюються робочою арматурою попарно, тобто після встановлення чотирьох блоків, закріплення всіх наступних блоків проводиться після установки з обох сторін опори блоків кожного номера. Виступи блоків, на яких розташовуються поперечки фіксаторів, знаходяться на різній відстані від верху блоків. Зміна висоти розташування виступів відбувається стрибком в блоках 8 і 12 (див. рис. 10 і 18), для чого ці блоки мають додаткові прорізи в стінці. Зміна відстані від виступу до верху блоків необхідно для забезпечення стискаючих напруг в нижній плиті блоків прогонової будови при незмінному і мінімальному зусиллі в тяжах фіксаторів. Всі пучки під час монтажу блоків натягаються на одне і те ж зусилля, що є максимальним для пучків малої потужності. Пучки великої потужності дотягуються до необхідного напруги після складання всіх блоків прогонової будови. Вся попередньо напружена арматура укладається і натягається в статично визначної стадії роботи моста. Стик між блоками є відповідальною деталлю прогонової будови. Конструкція і спосіб пристрою стику повинні забезпечувати передачу зусилля по всій площі стику. При наявності плюсових і мінусових допусків в розмірах блоків конструкція стику має забезпечувати проектне обрис прогонової будови за рахунок зміни товщини шва. Крім цього, бажана така конструкція стику, яка допускала б можливість його виготовлення в зимовий час. У практиці, в тому числі і в загранічрюй, знайшов застосування стик з швом, заповненим розчином. Товщина шва визначалася зручністю заповнення його збоку і приймалася в 3-6 см. Найбільш перспективні для робіт в зимових умовах сухі шви, проте вони ще потребують детального експериментальної перевірки у виробничих умовах. У запропонованій конструкції пролітної будови товщина шва приймається в 1,0 - 1,5 см. Стикування блоків здійснюється наступним чином. На підготовлену поверхню торця встановленого в проектне положення блоку, наноситься шар розчину товщиною 2 см. У шов вставляються металеві прокладки, товщини яких рівні необхідної товщині шва. Після цього встановлюється черговий блок. Надлишки розчину видавлюються з шва при установці і закріплення блоків тяжами фіксаторів. До затвердіння розчину прокладки сприймають все припадає на шов зусилля. Консистенція розчину повинна бути досить жорстка для того, щоб розчин не обпливають з вертикальної поверхні торців блоків, і досить пластична для того, щоб розчин, заповнюючи всі нерівності з'єднуваних поверхонь, міг видавлюватися при зусиллі  0,5 кг / см 2, створюваному тяжами фіксаторів . За умовами проведення робіт бажано можливо швидке наростання міцності розчину шва, для цього завантаженість його повинно проводитися під час схоплювання.

Нанесення цементного розчину може здійснюватися механізованим способом 1 або вручну. Вступники на монтаж збірні елементи повинні мати клеймо, яке засвідчує відповідність геометричних розмірів і фізичних властивостей бетону блоків даними проекту. Проектне обрис прогонової будови при сухих стиках забезпечується тільки величиною допусків в розмірах блоків. При стиках, що заповнюються розчином, проектне обрис прогонової будови забезпечується можливістю регулювання положення кожного блоку.   Величина допусків у цьому випадку відіграє меншу роль, і допуски мають значно більший інтервал, ніж при сухих стиках. Прийнято наступні допустимі відхилення від проектних розмірів при стиках, що заповнюються розчином: а) по висоті перерізу - від +5 до-3 мм. б) по ширині перерізу і товщині полиць і стінок - від +5 до -3 мм: г) по довжині блоків - від +5 до -5 мм. При установці кожного блоку передбачається, що його розміри в точності відповідають проектним. Величина відхилення кінця консолі від проектного положення визначається після установки кожного блоку і виправляється знову встановлюються блоком. Кожен новий блок встановлюється так, щоб зайняте ним становище в точності відповідало проектним, якщо б розміри його були виконані без допусків. Зміна положення блоку по вертикалі проводиться шляхом підбору перед установкою блоків товщини клиноподібних прокладок (див. рис. 18), наявних на поперечках фіксаторів.

Зміна положення кінця блоку, тобто зміна напрямку його осі, виробляється зміною товщини шва в нижній і верхній плитах короби шляхом постановки прокладок різної товщини. Пропонований спосіб установки і регулювання положення блоків забезпечує проектне положення блоків і найбільш швидкий монтаж прогонової будови, так так в цьому випадку немає необхідності виправляти становище вже поставленого блоку. Труднощі розміщення на опорі будь-яких кранів, небажаність зведення близько опор риштовання для побудови та розміщення кранів, необхідність при складанні кожної Т-образної рами монтажу і демонтажу кранів, розташованих на прогонових будов, визначають доцільність монтажу прогонових будов краном, не пов'язаним з прогонових будов або опорами. До числа кранів такого типу належать: а) портальні і баштові крани, розташовані на підмостки, б) кабель-крани. Портальні крани виключені нами з розгляду через досить великої витрати лісу на тимчасові підмостки в мостах середніх і великих прольотів. Баштові крани вантажопідйомністю до 10 т випускаються промисловістю в гравцем асортименті. Технічні характеристики 10-тонних кранів БК-102, БТК-100 відповідають вимогам, що пред'являються конструкцією прогонової будови. Необхідність влаштування шляхи для пересування баштового крана дозволяє рекомендувати його для мілководних річок з широкими заплавами. Схема монтажу прогонової будови баштовим краном показана на рис. 19. При подачі блоків по воді можливе застосування плавучого крана. Кабель-крани широко застосовуються на будівництві гідротехнічних і промислових споруд, а також при будівництві мостів і віадуків.  Широкому застосуванню кабель-кранів сприяє мала залежність їх роботи від місцевих умов, а також можливість використання кабель-крана на всіх монтажних і транспортних роботах в межах зони його обслуговування. При виборі найбільш раціонального типу кабель-крана для зборки прогонової будови, пропонованої конструкції були розглянуті наступні типи кабель-кранів: а) два стаціонарних крана вантажопідйомністю по 10 т, що розташовуються по осі крайніх балок, б) два паралельно-пересувних крана вантажопідйомністю по 5, 5 т, що працюють спарений; в) паралельно-пересувний кран вантажопідйомністю

Організація робіт з постройки прогонових будов

10 т. Проведений аналіз вартості Машино-змін, монтажу і демонтажу зазначених типів кабель-кранів, а також врахування особливостей експлуатації цих кранів дозволяють рекомендувати для навісний збірки прогонових будов паралельно-пересувний кран вантажопідйомністю 10 т. Швидкість монтажу прогонових будов цим кабель-краном, підрахована для мосту за схемою 4,5 + 40 + 80 + 40 + 4,5 м, складе 2,5 - 3 пог. м за8 годину. р обота, тобто при роботі у дві зміни прогонові будови можуть бути зібрані за 30 - 40 робочих днів.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт