Корисни поради
Цікаво

Архітектура малоповерхових будівель

Будинки та їх елементи, основні поняття та визначення
 Будинки та їх елементи, основні поняття та визначенняБудинки та їх елементи, основні поняття і визначення Будівлі - це наземні споруди, що мають внутрішній простір, призначений для проживання, праці, задоволення тих чи інших потреб людини і суспільства (житлові будинки, виробничі корпуси, клуби, лікарні тощо). Термін будівлю непридатний до наземних споруд, які не мають такого внутрішнього простору (мостах, естакадах транспортним, градирень тощо), а також до багатьох підземним і підводним спорудам (тунелях, греблям і т.п.). Ці споруди носять назву [...]

Читати повністю...


Класифікація будівель
 Класифікація будівельКласифікація будівель За призначенням будівлі поділяються на дві великі групи: громадянські та виробничі. Цивільні призначаються для проживання та забезпечення побутових, громадських і культурних потреб людини. Виробничі забезпечують нормальні умови виробничих процесів, захищають обладнання та працюючих на виробництві людей від атмосферних впливів і забезпечують необхідні комфортні умови роботи працівників на виробництві. До виробничих належать основні і допоміжні будівлі промислових підприємств[...]

Читати повністю...


Типізація і стандартизація в будівництві. Основи координації розмірів
 Типізація і стандартизація в будівництві. Основи координації розмірів Питання стандартизації будівництва пов'язані з прагненням до максимального застосування виробів заводської готовності, що відзначається в усіх галузях господарської діяльності, тому що перш за все це економічно вигідно. Зрозуміло, безмежного кількості таких виробів бути не може, необхідні обмеження їх форм і розмірів, кількості типів і т.п. Виконання таких умов неможливо без проведення робіт по типізації та, в кінцевому підсум[...]

Читати повністю...


Основні геометричні характеристики будівель
 Основні геометричні характеристики будівельОсновні геометричні характеристики будівель Для розміщення запроектованого будівлі на конкретній ділянці майбутнього будівництва його основні геометричні параметри необхідно пов'язати (або, як прийнято говорити, прив'язати) з конкретними геодезичними точками на місцевості. Ці параметри іменуються креслення, або координаційними, осями будівлі. Для їх виявлення попередньо проект будівлі або споруди в плані розчленовується осьовими лініями, які встановлюють розташування основних несучих конструкцій[...]

Читати повністю...


Загальні принципи проектування несучого кістяка і його елементів
 Загальні принципи проектування несучого кістяка і його елементівЗагальні принципи проектування несучого кістяка і його елементів Найважливіше призначення несучого кістяка - конструктивної основи будинку - полягає в сприйнятті навантажень, діючих на будівлю, роботі на зусилля від цих навантажень із забезпеченням конструкціям необхідних експлуатаційних якостей протягом всього терміну їх служби. Навантаження ділять на дві групи: постійні і тимчасові. Постійні - це власна вага всіх без винятку елементів будівлі та інші види навантажень. До тимчасових відносять: [...]

Читати повністю...


При каркасному несучому кістяку
 При каркасному несучому кістякуПри каркасному несучому кістяку Визначальною ознакою в цьому випадку є розташування ригелів каркасу. Ригелем називається стрижневою горизонтальний елемент несучого кістяка (головна балка, ферма і т.п.), що передає навантаження від перекриттів безпосередньо на стійки каркаса. У будівництві малоповерхових житлових будинків розрізняють усього 3 типи конструктивних каркасних систем (четвертий тип див. книги II, III навчального посібника): (рис. II.2 4, 5, 6) з поперечним розташуванням ригелів; з поз[...]

Читати повністю...


Поняття про просторової жорсткості будівель
 Поняття про просторової жорсткості будівель Просторова жорсткість несучого кістяка - це характеристика системи, що відображає її здатність чинити опір деформаціям або, інакше, здатність зберігати геометричну незмінність форми. Якщо споруда або окремі його елементи втрачають форму при дії навантаження, то цю споруду або його елементи геометрично змінюються. Наприклад, з рис. 115 випливає, що крім несучих стін є і ненесучі (на рис. 115 а - стіни по осях А, Б; на рис. 115 б - стіни по осях А, Б, В [...]

Читати повністю...


Вибір матеріалів несучого кістяка
 Вибір матеріалів несучого кістякаВибір матеріалів несучого кістяка Вище питання проектування несучих конструкцій розглядалися в безматеріальной формі. Інженерні ж особливості будівель обов'язково включають не тільки схеми рішень несучого кістяка, а й матеріали основних конструкцій, технологію їх виготовлення, способи їх зведення і т.п. Таку конкретну узагальнену характеристику інженерних рішень прийнято називати будівельної системою будівлі. Приклади будівельних систем: будівля з несучими стінами з великих бетонних блоків; карк[...]

Читати повністю...


Огороджувальні конструкції і вимоги до них. Методологія проектних рішень
 Огороджувальні конструкції і вимоги до них. Методологія проектних рішеньОгороджувальні конструкції і вимоги до них. Методологія проектних рішень На відміну від несучих конструкцій, для яких первинною є оцінка їх статичної роботи під навантаженнями, для огороджувальних первинними є впливу несилового характеру: потоків вологи і тепла, поширення звукових хвиль і т.п., тобто впливу фізичні і що відбуваються при цьому фізичні процеси у зовнішніх стінах і в міжповерхових перекриттях. Зовнішні стіни. Фактори, що впливають на стіни в самому загальному випадку показані на ри[...]

Читати повністю...


Фундаменти малоповерхових житлових будинків
 Фундаменти малоповерхових житлових будинків Фундамент є основним конструктивним елементом несучого кістяка будівлі, які приймають на себе всі навантаження будови і передавальним їх на грунт. Матеріаломісткість фундаменту в обсязі малоповерхового житлового будинку складає 10 ... 30%.[...]

Читати повністю...


Конструктивні рішення фундаментів
 Конструктивні рішення фундаментівКонструктивні рішення фундаментів Основні конструктивні схеми фундаментів для малоповерхового будівництва зображені на рис. III. 1. Виготовляють такі фундаменти з місцевих будівельних матеріалів (природний камінь, бутобетон, червона цегла та ін), а також використовують монолітний бетон або збірні бетонні та залізобетонні блоки. Схема пристрою фундаментів наступна: стіна (рис. III.1 1) зводиться або на стрічці 2, або на балці 4, яка, у свою чергу, спирається на стовпи 3. Відповідно, найбільш ч[...]

Читати повністю...


Захист житлових будівель від грунтової вологи
 Захист житлових будівель від грунтової вологиЗахист житлових будівель від грунтової вологи Фундаменти малоповерхових будівель, розташовані на відносно сухих грунтах, тобто з глибоким рівнем розташування грунтових вод, в першу чергу захищають від прямого впливу дощових і талих вод. З цією метою по периметру зовнішніх стін влаштовують вимощення з асфальту, асфальтобетону або плоских каменів на шарі піску і з підстилкою жирної глини (див. рис. III.1 А). У будь-яких грунтах міститься капілярна волога, яка проникає в тіло фундаменту і піднімаєт[...]

Читати повністю...


Остови малоповерхових будівель із стінами з кам'яних матеріалів
 Остови малоповерхових будівель із стінами з кам'яних матеріалівОстови малоповерхових будівель із стінами з кам'яних матеріалів Стіни - один з основних конструктивних елементів будівлі, що визначають його міцність і стійкість в стіновий конструктивній системі, У силу цього вони повинні зводитися з міцних і довговічних матеріалів, які, крім цього, повинні мати і огороджувальними властивостями. Багатовіковий практикою встановлено, що в найбільшій мірі необхідним комплексом властивостей володіють кам'яні стіни: стіни, створені з природних (природних) або штучни[...]

Читати повністю...


Остови зі стінами з дрібних каменів
 Остови зі стінами з дрібних каменівОстови зі стінами з дрібних каменів Стіни суцільної кладки викладають на складних або цементних розчинах з якісним заповненням вертикальних і горизонтальних швів по дворядної схемою чергування шарів або по многорядной схемою (рис. IV.3). Рядність кладки визначається кількістю однотипних рядів у зовнішньому шарі (версті) - ложкових або тичкових, які кладуться зі зміщенням вертикальних швів, званим перев'язкою. При чергуванні цих рядів через один виходить дворядна (ланцюгова) кладка, а якщо тичков[...]

Читати повністю...


Остови зі стінами з великих блоків; деталі
 Остови зі стінами з великих блоків; деталіОстови зі стінами з великих блоків; деталі Для проектування малоповерхових будівель із стінами з великих блоків за основу беруть номенклатуру елементів, передбачених Каталогом індустріальних виробів. Однак основний обсяг цього каталогу становлять елементи багатоповерхових будівель. З цієї причини архітекторові доводиться проектувати додаткові елементи для великоблочних будинків малої поверховості. У різних регіонах країни для виготовлення цих елементів використовують місцеві будівельні матеріали[...]

Читати повністю...


Остови зі стінами з монолітного бетону та залізобетону
 Остови зі стінами з монолітного бетону та залізобетонуОстови зі стінами з монолітного бетону та залізобетону В даний час все більшого поширення набуває монолітна технологія зведення будівель. Конструктивним матеріалом при цьому є залізобетон на основі важкого бетону. Обов'язковим елементом такого конструктивного рішення є опалубка - форма-конструкція, що утворює поверхні кістяка будівлі. У будівельній практиці використовуються переважно два типи опалубки - переставна і ковзна. Переставна опалубка може застосовуватися як у вигляді окремих щитів, так[...]

Читати повністю...


Несучі остови з дерева і дерев'яних матеріалів
 Несучі остови з дерева і дерев'яних матеріалів Малоповерхові житлові будівлі, що зводяться з дерева, відносяться до IV класу капітальності. Це означає, що ступінь вогнестійкості конструкцій таких будівель не нормується, термін їхньої служби, тобто ступінь довговічності, визначений у 20 ... 50 років, а поверховість не повинна перевищувати два поверхи. Ці вказівки продиктовані основними властивостями деревини. Як правило, в будівництві використовують хвойні породи - з них найбільше застосування от[...]

Читати повністю...


Стіни з колод і брусів
 Стіни з колод і брусівСтіни з колод і брусів Малоповерхові житлові будинки зі стінами з колод є традиційним типом російського національного житла. При їх зведенні використовується один і той самий конструктивний принцип: зруб із колод. Будівельні колоди (довжина 4,5 ... 6,5 м, діаметр 160 ... 260 мм) природної конічної форми мають стік від нижньої, більш товстою, окоренкової частини до верхньої, більш тонкою. Діаметр колоди береться за найменшим розміру його поперечного перерізу - у верхньому відрубі (puc.V.1 б, в). [...]

Читати повністю...


Стіни з дерев'яних каркасів
 Стіни з дерев'яних каркасівСтіни з дерев'яних каркасів Дерев'яний каркас малоповерхових будівель виконується з ряду стійок, які, у вигляді горизонтальних обв'язок, прогонів і балок, об'єднуються в жорстку просторову систему, призначення якої полягає у забезпеченні стійкості та просторової жорсткості стін будівель. З цією метою в системі ставляться додаткові розкоси, підкоси (тобто зв'язку) і т.п. Надалі розглянемо два типи каркасу: 1-го і II-го типів, що відрізняються розмірами елементів, кроком стояків і функціональними [...]

Читати повністю...


Стіни з дерев'яних панелей
 Стіни з дерев'яних панелейСтіни з дерев'яних панелей Для зведення малоповерхових будівель з дерев'яних панелей і щитів на заводах виготовляють площинні елементи панелей або щитів зовнішніх і внутрішніх стін, перекриттів горищних, міжповерхових і першого поверху. На будівельному майданчику по готовому нульового циклу проводять монтаж панелей глухих зовнішніх стін, стін із заповненими на заводі віконними і дверними прорізами, панелей внутрішніх стін з елементами інженерного обладнання і т.д. (Рис. V.13 а). Конструктивно[...]

Читати повністю...


Остови із застосуванням металу і пластмас
 Остови із застосуванням металу і пластмас Малоповерхові будівлі із застосуванням металу і пластмас використовуються в нашій країні обмежено - здебільшого в мобільних спорудах. Для таких споруд розміри укрупнених елементів блок-контейнерів визначаються максимально допустимими габаритами великорозмірних вантажів, прийнятих на транспорті. Вони коливаються по ширині від 2,5 м до 3,2 м, по довжині можуть бути 6,0 м, 9,0 м і 12,0 м, а по висоті - від 2,2 м до 3,0 м. Для переміщень на місцях навантажен[...]

Читати повністю...


Малоповерхові будівлі з полегшених панелей
 Малоповерхові будівлі з полегшених панелейМалоповерхові будівлі з полегшених панелей Панелі, які використовуються в малоповерховому будинку, за конструктивним оформленням їх несучої частини поділяють на безкаркасні і з вбудованим рамковим обрамленням. Панелі мають багатошарову конструкцію типу сендвіч. Найменша кількість шарів дорівнює трьом: дві верхні захисні обшивки з листового матеріалу і середній утеплюючий шар. Обшивка виконується з алюмінію, сталі, азбестоцементу, склопластику, водостійкою фанери, цементно-стружкових, деревноволо[...]

Читати повністю...


Каркасно-панельні малоповерхові будівлі
 Каркасно-панельні малоповерхові будівліКаркасно-панельні малоповерхові будівлі Каркасно-панельні блок-контейнери мають несучий кістяк у вигляді жорсткого металевого рамного каркаса з заповненням легкими панелями шаруватої конструкції. По кутах блоку, при його довжині до 6 м, розміщуються стійки з профільованої сталі круглого, квадратного або прямокутного перерізів. Вони пов'язані в жорсткий прямокутний паралелепіпед ригелями з куточків, швелерів або двотаврів. При збільшенні довжини блок-контейнера встановлюють проміжні стійки каркас[...]

Читати повністю...


Малоповерхові будівлі з об'ємних блоків
 Малоповерхові будівлі з об'ємних блоківМалоповерхові будівлі з об'ємних блоків Під об'ємними блоками маються на увазі, на відміну від уже розглянутих блок-контейнерів, такі елементи, що їх в металі або пластмасі, які працюють під навантаженням як оболонкові системи. Вони являють собою просторово жорсткі шкаралупи. Серійно випускаються об'ємні блоки системи ЦУБ (рис. V.22 а) виконані у вигляді зварної кругової циліндричної оболонки з листової сталі товщиною 2,0 мм. Діаметр циліндра - 3,2 м, довжина - 9,6 м. Жорсткість оболонки забезпе[...]

Читати повністю...


Вимоги до перекриттів міжповерховим, горищним, над підпіллям, над підвалом
 Вимоги до перекриттів міжповерховим, горищним, над підпіллям, над підваломВимоги до перекриттів міжповерховим, горищним, над підпіллям, над підвалом Малоповерхові житлові будівлі масового будівництва по капітальності відносяться до III-IV класів, відповідно довговічність конструкцій перекриттів повинна бути не нижче III ступеня, при цьому їх вогнестійкість не обмежується: перекриття можуть бути і вогнетривкими, та важкогорючих, і згорають. Перекриття обгороджують (ізолюють) внутрішні приміщення від зовнішніх впливів (рис. VI.1). Технічні рішення, що забезпечують хорош[...]

Читати повністю...


Типи перекриттів із малорозмірних елементів
 Типи перекриттів із малорозмірних елементівТипи перекриттів із малорозмірних елементів Перекриття з малорозмірних елементів, що застосовуються в малоповерхових житлових і громадських будівлях, різняться: за конструктивними ознаками - можуть бути балкові і плитні; за матеріалами - дерев'яні, залізобетонні та залізобетонні з керамічними вкладками; за способом виробництва робіт - збірні, збірно -монолітні та монолітні. Перекриття поділяються також на перекриття з гладким стелею та ребристі. Основний тип балкових перекриттів малоповерхових б[...]

Читати повністю...


Підлоги
 ПідлогиПідлоги Підлоги повинні задовольняти вимогам міцності і опірності зношуванню, архітектурно-декоративним умовам, бути досить еластичними і безшумними, гігієнічними, економічними і зручними в прибиранні. У житлових приміщеннях застосовують підлоги з матеріалів, що забезпечують оптимальні показники теплозасвоєння поверхні, так звані теплі підлоги: дощаті, паркетні, з лінолеуму і ін У санітарних вузлах, душових, в кухнях підлоги повинні бути водонепроникними, наприклад, з керамічних плиток. Вибір ти[...]

Читати повністю...


Похилі дахи та горища. Загальні відомості
 Похилі дахи та горища. Загальні відомостіПохилі дахи та горища. Загальні відомості Дах (покриття) - це верхня захисна конструкція будівлі, одночасно виконує несучі та огороджувальні функції. Дах захищає будівлі зверху від різних атмосферних впливів, а в безгорищних (суміщених) дахах і в теплих горищах виконує ще й теплоізолюючі функції. Похилі даху є однією з різновидів покриття будівель. Скатними даху названі тому, що виконуються у вигляді системи пересічних похилих площин - скатів, сприяють безперешкодному відведення дощових і талих [...]

Читати повністю...


Кроквяні конструкції
 Кроквяні конструкціїКроквяні конструкції Несучі конструкції скатних дахів складаються з крокв і решетування. Крокви - основна несуча конструкція даху, яка спирається на стіни або на окремі опори будівлі. Терміни крокви і обрешетування походять від дерев'яних конструкцій плотницкой роботи. В даний час ці терміни поширюються і на несучі конструкції з клеєної деревини, з металу і залізобетону. Крокви виконують з дерева у вигляді колод, брусів або дощок. Всі сполучення окремих елементів роблять за допомогою врубок і ме[...]

Читати повністю...


Покрівлі скатних дахів
 Покрівлі скатних дахівПокрівлі скатних дахів Покрівля - верхній елемент даху (покриття), що охороняє будинок від атмосферних опадів і вітру. Крім цього на покрівлю також впливають: сонячна радіація, хімічно активні речовини, хімічно агресивні речовини, що містяться в повітрі, вага снігу і т.п. Вимоги, що пред'являються до покрівельних покриттів: водонепроникність, морозостійкість, стійкість проти хімічної агресії, проти впливу сонячної радіації і т.п. - Тобто покрівля повинна бути надійною і довговічною. Разом з тим [...]

Читати повністю...


Деталі дахів
 Деталі дахівДеталі дахів У малоповерховому будівництві, в основному, застосовують горищні скатні даху. Водовідвід з скатних дахів може бути вільним (неорганізованим) зі стоком дощових або талих вод по всій протяжності ската і спрямованим (організованим), коли стікає з покрівлі вода вловлюється жолобами і прямує у водостічні труби. При вільному (неорганізованому) водовідведенні вода по схилах і яндилам відводиться до звису покрівлі і скидається безпосередньо на землю або на вимощення. При такому неорганізова[...]

Читати повністю...


Освітлення мансардних приміщень
 Освітлення мансардних приміщеньОсвітлення мансардних приміщень Приміщення, розташовані в мансарді, повинні висвітлюватися денним світлом. Це освітлення можна здійснювати подвійно - через вікна, вирішені у вигляді утеплених горищних вікон і через похилі мансардні вікна. Віконні блоки можуть встановлюватися не тільки у вертикальних, а й у похилих площинах мансардного даху. Відношення площі світлових прорізів приміщень до площі підлоги цих приміщень орієнтовно допускається приймати (з подальшим обов'язковим розрахунком відповідн[...]

Читати повністю...


Плоскі дахи
 Плоскі дахиПлоскі дахи Плоскі дахи, на відміну від скатних, мають вкрай незначний ухил - до 2 ... 3%. Зазвичай це - експлуатовані дахи, які в малоповерхових будинках, в залежності від призначення даху, поділяються на: покриття з обмеженою можливістю ходьби (тип Л на рис. VII.30), пішохідні покриття (там же, тип Б) t дах-сад (тип В). Більш капітальні (покриття для руху транспорту, для автостоянок тощо) розглянуті в книзі II посібники, так само як і нетрадиційні (інверсійні) експлуатовані дахи. Традиційна ж [...]

Читати повністю...


Веранди, тераси, тамбури
 Веранди, тераси, тамбуриВеранди, тераси, тамбури верандою називається засклене неопалюване крите приміщення, прибудоване до будинку або вбудоване у нього (рис. VIII. 1 а, б, в). Веранди влаштовують в малоповерхових житлових будинках, в будинках піонерських таборів, клубів, санаторіїв і т.п. За умовами експлуатації веранди відносять до літніх приміщень, так само як і тераси, що відрізняються від веранд відсутністю скління, а в іншому конструктивно схожі з ними (рис. VIII.1 г, д). Веранди і тераси в малоповерхових житлов[...]

Читати повністю...


Каміни, печі
 Каміни, печіКаміни, печі Пічне опалення припустимо в житлових будинках висотою не більше двох поверхів при неможливості або недоцільності застосування водяних систем опалення від теплогенераторів індустріального опалення. При влаштуванні пічного опалення слід керуватися СНиП 2.04.05-91 Опалення, вентиляція і кондиціонування. Кількість опалювальних печей у будівлі повинно бути мінімально: одна піч на три приміщення, розташовані на одному поверсі. У двоповерхових будинках передбачені двоярусні печі з відокрем[...]

Читати повністю...


Внутрішні дерев'яні сходи
 Внутрішні дерев'яні сходиВнутрішні дерев'яні сходи сходи називають похилі конструктивні елементи, призначені для сполучення між поверхами. Ці елементи являють собою ряд послідовно укладених ступенів, що з'єднують дві горизонтальні майданчики, розташовані на різних рівнях. Ці майданчики називають або поверховими, або (на проміжному рівні) міжповерховими, або проміжними. Похилий елемент, що сполучає їх, називається сходовим маршем. Зазвичай між поверхами знаходяться 2 або 3 маршу. Відповідно сходи називаються дво х-або тр[...]

Читати повністю...


Балкони
 БалкониБалкони Балкони - це відкриті поверхові майданчики, що зв'язують внутрішні простори будинків з зовнішнім середовищем. Балкони - один з характерних елементів архітектури житлових багатоповерхових будинків. У малоповерховому будівництві вони застосовуються рідше (у дво-триповерхових житлових будівлях). Конструктивні рішення балконів у цих випадках різноманітні і залежать, в основному, від прийнятої архітектором схеми спирання балконної плити: консольне (тип Л на рис. VIII.4.1), приставне (там же, [...]

Читати повністю...


Будівництво в сейсмічних районах
 Будівництво в сейсмічних районах сейсмічними називають райони, піддані землетрусам. При проектуванні будівель і споруд, зведених у сейсмічних районах, крім розрахунку конструкцій на звичайні навантаження (власна вага, тимчасові та інші навантаження) проводяться розрахунки на дію сейсмічних сил, які умовно приймають діють горизонтально. Сила землетрусів оцінюється за 12-бальною шкалою. У Росії силу та інтенсивність землетрусів у різних районах або пунктах встановлюють за картами сейсмічного район[...]

Читати повністю...


Будівництво на Крайній Півночі та в умовах жаркого клімату
 Будівництво на Крайній Півночі та в умовах жаркого клімату До районів Крайньої Півночі відносять райони з тривалістю зимового періоду від 185 до 305 днів, а також райони з низькими зимовими температурами повітря в поєднанні з частими зимовими сильними вітрами і сніговими заметами на значній частині території. Для цих районів характерні підвищена вологість повітря на узбережжі морів і океанів, мала природна освітленість території в холодні періоди року, вічній стан грунтів, майже повна відсутніст[...]

Читати повністю...


Будівництво в районах з просадними грунтами та на підроблюваних територіях
 Будівництво в районах з просадними грунтами та на підроблюваних територіях Райони з просадними грунтами займають досить значні території. Міцність, стійкість і експлуатаційна придатність будівель, що зводяться в районах просадочних грунтів, може бути забезпечена усуненням просадних властивостей грунтів шляхом їх ущільнення або застосування грунтових паль, попереднім замочуванням грунтів основи, заходами, що виключають можливість проникнення води в грунти підстави, вибором конструктивних рішень, [...]

Читати повністю...


Види склять огороджень та вимоги до них
 Види склять огороджень та вимоги до них До світлопрозорим (світлопропускаючих) огорож відносять огорожі, що відокремлюють зовнішнє середовище від внутрішнього простору будівель (вікна, двері, вітражі, вітрини), а також засклені або повністю скляні конструкції, розчленовані внутрішній простір будівлі на окремі приміщення (перегородки , двері). Вікнами називають засклені прорізи в стінах. Вітражі відрізняються від вікон істотно більшою площею скління; це може бути і цілком світлопрозора стіна, нав[...]

Читати повністю...


Принципи проектування світлопрозорих огороджень у палітурках. Вікна цивільних будівель
 Принципи проектування світлопрозорих огороджень у палітурках. Вікна цивільних будівельПринципи проектування світлопрозорих огороджень у палітурках. Вікна цивільних будівель Обкладинка - це каркас з дерев'яних брусків, сталевих, алюмінієвих або пластмасових профілів, яким заповнюють віконні отвори і до якого здійснюють кріплення скла (рис.Х.1). Обкладинка повинен володіти достатньою міцністю і жорсткістю для сприйняття механічних зусиль (маса скла, вітрові навантаження, вібрація скла від руху транспорту, відкривання палітурки тощо) і не давати перекосів, які можуть зруйнувати скло[...]

Читати повністю...


Поняття, термінологія, класифікація
 Поняття, термінологія, класифікаціяПоняття, термінологія, класифікація Дверна конструкція складається з коробки, яка закріплюється в отворі стіни або перегородки, і створний частини - глухого або заскленого дверного полотна, навішується на коробку. Коробка з навішений полотном утворює дверний блок. Обв'язкою дверного полотна називають каркас (рамку) з брусків, розташованих по периметру полотна; середниками - проміжні горизонтальні бруски дверного полотна. Фільонками називаються щити, що заповнюють простір між обв'язуваннями і сер[...]

Читати повністю...


Конструкції дверей
 Конструкції дверейКонструкції дверей У масовому будівництві житлових і громадських будівель найбільше застосування знайшли дерев'яні двері, які застосовують в якості і внутрішніх, і зовнішніх (рис. XI.6, XI. 7), а також спеціальних - протипожежних, утеплених. Для виготовлення дерев'яних дверей застосовують натуральну деревину. Двері підвищеної вологостійкості (наприклад, зовнішні) виготовляють з деревини хвойних порід: їли, ялиці, модрини і кедра. Для виготовлення дверей нормальної вологостійкості (наприклад, вну[...]

Читати повністю...


Застосування стандартних виробів в масовому будівництві
 Застосування стандартних виробів в масовому будівництвіЗастосування стандартних виробів в масовому будівництві У цивільному будівництві в даний час часто застосовуються двері, виконані за індивідуальними проектами, без дотримання нормативних вимог, однак в масовому будівництві житлових і громадських будівель, а також для приміщень підприємств різних галузей народного господарства застосовують стандартні конструкції дерев'яних орних дверей , які виготовляються на заводі з урахуванням існуючих ГОСТів на двері дерев'яні внутрішні і зовнішні для житлови[...]

Читати повністю...


Перегородки. Вимоги до перегородок, їх види
 Перегородки. Вимоги до перегородок, їх види Перегородки є самонесущей огороджувальної конструкцією. Вони повинні мати мінімальну товщину і масу і разом з тим мати міцність, жорсткістю і стійкістю, зводитися індустріальними методами при низькій вартості. Залежно від умов експлуатації до них пред'являють вимоги звукоізоляції, гвоздімості, водостійкості, паро - і газонепроникність та вогнестійкості. За звукоізоляційні властивості розрізняють акустично однорідні і акустично неоднорідні перегородки. [...]

Читати повністю...


Стаціонарні перегородки
 Стаціонарні перегородкиСтаціонарні перегородки Стаціонарні перегородки встановлюють на весь термін експлуатації будівлі. В одноповерхових будинках їх спирають на підстильний шар підлоги або на балки (фундаментні, балки перекриття та балки над підпіллям), а в багатоповерхових - на несучі конструкції перекриттів. Стійкість перегородок забезпечує їх кріплення до стін і перекриттів, а також між собою за допомогою металевих анкерів і цвяхів. Шви в місцях примикання перегородок до стін і стелі ретельно конопатять і потім за[...]

Читати повністю...


Каркасні перегородки
 Каркасні перегородкиКаркасні перегородки Каркасні перегородки відносяться до акустично неоднорідним. Вони можуть бути стаціонарними, збірно-розбірними, трансформуються і переставними. Несучу функцію у каркасному виконує каркас з дерев'яних брусків, гнутих сталевих оцинкованих або алюмінієвих профілів коробчатого, швелерного або двотаврового перерізів. Стійки каркаса встановлюють з кроком 60 см по напрямних з профілів, аналогічним стійок. Напрямні профілі через стрічку ущільнювача закріплюють на підлозі і стелі дюбе[...]

Читати повністю...


Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт